Contact us

You can visit or write us anytime you want. We welcome your opinions and quiestions.

Form

Contact us

Họ Và Tên (Bắt buộc)

Email (Bắt buộc)

Chủ đề

Nội dung

Về Chúng Tôi

Công ty TNHH MTV Công nghệ cao CB (CB HITECH) là doanh nghiệp tiên phong ứng dụng kỹ thuật ốp lát đá của Australia; khai thác và cung cấp đá tự nhiên đa dạng tại Việt Nam.

Scroll Up