D’Plais De Louis

http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/De-Plais-De-Louis-copy.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/D’.-PALAIS-DE-LOUIS-2.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/15.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/maxresdefault-copy.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Du2019.-Palais-de-Louis-copy.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/PALAIS-DE-LOUIS-1.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0526.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0610-e1491034714775.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0611.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/DSC0335.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/DSC0338.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0529.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0531-e1491035560749.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0536-e1491035586611.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0539.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0544.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0545-e1491035614171.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0546-e1491035639329.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0559-e1491035682408.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0562-e1491035706175.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0563-e1491035732891.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0564.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0565-e1491035758154.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0568.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0569-e1491035785157.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0570-e1491035812800.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0571-e1491035837206.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0572.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0576-e1491035874947.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0578.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0579.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0580.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0596.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0597.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0601.jpg

Project: D’Plais De Louis

Title:

Description:

D’Plais De Louis

http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/De-Plais-De-Louis-copy-1080x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/D’.-PALAIS-DE-LOUIS-2-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/15-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/maxresdefault-copy-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Du2019.-Palais-de-Louis-copy-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/PALAIS-DE-LOUIS-1-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0526-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0610-e1491034714775-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0611-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/DSC0335-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/DSC0338-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0529-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0531-e1491035560749-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0536-e1491035586611-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0539-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0544-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0545-e1491035614171-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0546-e1491035639329-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0559-e1491035682408-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0562-e1491035706175-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0563-e1491035732891-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0564-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0565-e1491035758154-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0568-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0569-e1491035785157-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0570-e1491035812800-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0571-e1491035837206-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0572-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0576-e1491035874947-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0578-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0579-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0580-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0596-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0597-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0601-540x540.jpg

D’PLAIS DE LOUIS là một tòa tháp căn hộ đẳng cấp “Premium Suites”. D’PLAIS DE LOUIS được chủ đầu tư Tân Hoàng Minh Group tâm đắc phát triển trở thành một “ Kiệt tác vượt thời gian”. Tại D’. PALAIS DE LOUIS, mọi thứ đã đạt tới mức độ hoàn hảo với kiến trúc mang phong cách Hoàng gia cổ điển mô phỏng cung điện Versailles.

Chủ Đầu Tư Tân Hoàng Minh đã lựa chọn nhà thầu CB HITECH thực hiện hạng mục cung cấp và thi công ốp đá mặt ngoài tòa nhà, ban công các căn hộ của tòa nhà bằng đá Granite tím Khánh Hòa về bề mặt mài hon, trắng suối lau bề mặt gia công nhiệt kết hợp với hệ thống ke bas, móc inox 201 sử dụng treo đá mặt ngoài tòa nhà đảm bảo kỹ thuật, an toàn và bền vững theo thời gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Về Chúng Tôi

Công ty TNHH MTV Công nghệ cao CB (CB HITECH) là doanh nghiệp tiên phong ứng dụng kỹ thuật ốp lát đá của Australia; khai thác và cung cấp đá tự nhiên đa dạng tại Việt Nam.

Scroll Up