Sân Bay Đà Nẵng

http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Anh_9_gui_zing.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/5-1495204083_1200x0.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/28-1495204055_1200x0.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/30-1495204188_1200x0.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/41-1495204190_1200x0.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/42-1495204193_1200x0.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/san_bay_zing_1s.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/san_bay_zing_8_1.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/san_bay_zing_21.jpg

Project: Sân Bay Đà Nẵng

Title:

Description:

Sân Bay Đà Nẵng

http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Anh_9_gui_zing-1080x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/5-1495204083_1200x0-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/28-1495204055_1200x0-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/30-1495204188_1200x0-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/41-1495204190_1200x0-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/42-1495204193_1200x0-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/san_bay_zing_1s-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/san_bay_zing_8_1-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/san_bay_zing_21-540x540.jpg

Công trình nhà ga hành khách quốc tế – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là nhà ga hành khách quốc tế độc lập với nhà ga quốc nội; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Nam Trung bộ và đặc biệt là cải thiện một bước về cơ sở hạ tầng phục vụ hội nghị thượng đỉnh APEC trong năm 2017 diễn ra ở Đà Nẵng.

Công ty CB Hitech được lựa chọn làm nhà thầu thi công ốp lát đá các hạng mục trong và ngoài nhà tầng trệt bằng các loại đá: Granite G654, Trắng Phù Mỹ, Đen Kim sa trungđá Marble Cream Marfil.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Về Chúng Tôi

Công ty TNHH MTV Công nghệ cao CB (CB HITECH) là doanh nghiệp tiên phong ứng dụng kỹ thuật ốp lát đá của Australia; khai thác và cung cấp đá tự nhiên đa dạng tại Việt Nam.

Scroll Up