Trụ Sở Kiểm Toán Nhà Nước Cơ Sở II

http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/12/KIEM-TOAN-NHA-NUOC_CB-HITECH_2.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/12/KIEM-TOAN-NHA-NUOC_CB-HITECH_1.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/12/KIEM-TOAN-NHA-NUOC_CB-HITECH_4.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/tru-so-kiem-toan-ii_web.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/trusokiemtoan2.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/12/KIEM-TOAN-NHA-NUOC_CB-HITECH_5.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/12/KIEM-TOAN-NHA-NUOC_CB-HITECH_5-copy.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-15.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-4.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-8.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-6-e1491033159592.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-11.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-12.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-3.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-9.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-14.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-10.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-5.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-2.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-13.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-7.jpg

Project: Trụ Sở Kiểm Toán Nhà Nước Cơ Sở II

Title:

Description:

Trụ Sở Kiểm Toán Nhà Nước Cơ Sở II

http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/12/KIEM-TOAN-NHA-NUOC_CB-HITECH_2-540x1080.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/12/KIEM-TOAN-NHA-NUOC_CB-HITECH_1-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/12/KIEM-TOAN-NHA-NUOC_CB-HITECH_4-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/tru-so-kiem-toan-ii_web-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/trusokiemtoan2-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/12/KIEM-TOAN-NHA-NUOC_CB-HITECH_5-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/12/KIEM-TOAN-NHA-NUOC_CB-HITECH_5-copy-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-15-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-4-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-8-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-6-e1491033159592-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-11-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-12-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-3-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-9-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-14-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-10-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-5-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-2-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-13-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/Kiem-toan-cs2-7-540x540.jpg

Tòa nhà “Trụ Sở Cơ Quan Kiểm Toán Nhà Nước Cơ Sở II” tại phường Trung Hòa- Quận Cầu Giấy – Hà Nội, do Văn phòng Kiểm toán Nhà nước làm chủ đầu tư. Công ty TNHH MTV công nghệ cao CB đã được chọn làm nhà thầu phụ cung cấp và thi công ốp lát đá cho công trình.

Loại đá Granite trắng suối lau mặt khò được sử dụng thi công cột, trụ bên ngoài tòa nhà và được CB thực hiện bằng kỹ thuật cheo đá hệ khung thép cùng bát trượt. Kỹ thuật ốp đá chính xác, xử lý linh hoạt cùng tay nghề thành thạo của các công nhân và sự tâm huyết của toàn bộ đội ngũ Cán bộ kỹ thuật CB đã thỏa mãn yêu cầu của chủ đầu tư về việc xây dựng một trụ sở làm việc đúng tầm là một cơ quan nhà nước ngang Bộ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Về Chúng Tôi

Công ty TNHH MTV Công nghệ cao CB (CB HITECH) là doanh nghiệp tiên phong ứng dụng kỹ thuật ốp lát đá của Australia; khai thác và cung cấp đá tự nhiên đa dạng tại Việt Nam.

Scroll Up