Văn phòng chính phủ

http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/20160118_-HSSP-VPCP_approved-5.png
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/20160118_-HSSP-VPCP_approved-1-12.png
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/20160118_-HSSP-VPCP_approved-1-13.png
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/20160118_-HSSP-VPCP_approved-1-11.png
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/20160118_-HSSP-VPCP_approved-1-8.png
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/20160118_-HSSP-VPCP_approved-1-10.png
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2015/07/6.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2015/07/7.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2015/07/12.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/11.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/9.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/3.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/unnamed-8.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2015/07/2.png
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_3360.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_3361.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_3362.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_3363.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_3364.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_3365.jpg

Project: Văn phòng chính phủ

Title:

Description:

Văn phòng chính phủ

http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/20160118_-HSSP-VPCP_approved-5-540x540.png
Goverment office project
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/20160118_-HSSP-VPCP_approved-1-12-540x540.png
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/20160118_-HSSP-VPCP_approved-1-13-540x540.png
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/20160118_-HSSP-VPCP_approved-1-11-540x540.png
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/20160118_-HSSP-VPCP_approved-1-8-540x540.png
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/20160118_-HSSP-VPCP_approved-1-10-540x540.png
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2015/07/6-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2015/07/7-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2015/07/12-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/11-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/9-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/3-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/unnamed-8-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2015/07/2-540x540.png
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_3360-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_3361-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_3362-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_3363-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_3364-540x540.jpg
http://cbhitech.com.vn/wp-content/uploads/2017/02/IMG_3365-540x540.jpg

Sau 5 tháng thi công liên tục với tinh thần làm việc hăng say không kể ngày đêm, dự án Cải tạo trụ sở làm việc Văn Phòng Chính Phủ với gói thi công ốp lát toàn bộ hạng mục trong nhà của công ty CB Hitech đã hoàn thành tốt đẹp theo tiến độ, thỏa mãn mọi yêu cầu của chủ đầu tư và nhà thầu chính công ty xây dựng 36.

Bằng ứng dụng kỹ thuật và công nghệ thi công của Úc, công ty CB Hitech đã thực sự khẳng định uy tín chất lượng thi công của mình với mọi đối tác trong dự án bằng những khả năng vượt trội về tính chính xác, vững chắc, nhanh chóng và tính kinh tế trong kỹ thuật thi công tại công trình.

Về Chúng Tôi

Công ty TNHH MTV Công nghệ cao CB (CB HITECH) là doanh nghiệp tiên phong ứng dụng kỹ thuật ốp lát đá của Australia; khai thác và cung cấp đá tự nhiên đa dạng tại Việt Nam.

Scroll Up