CB HITECH đã thực hiện các công trình nhà nước, công trình trọng điểm Quốc gia quy mô lớn, nổi bật, phức đạp, và hiện đại. Bao gồm: Văn phòng chính phủ, Trụ sở Kiểm toán nhà Nước II, Bộ Ngoại Giao, Trung tâm hội nghị Quốc gia, Công viên Hòa Bình, UBND Hòa Bình, Hội trường đa năng tỉnh Bắc Giang, v.v…