CB HITECH đã thực hiện các công trình văn hóa, y tế, giáo dục với quy mô lớn, nổi bật, phức đạp, và hiện đại. Bao gồm: trung tâm hội nghị Quốc gia, công viên Hòa Bình, bệnh viện Bạch Mai 2, Trường học Marie Curie, v.v …